Deze website maakt onderdeel uit van het historische archief van SGSP.nl. Kijk op www.sgsp.nl voor een overzicht van ons actuele aanbod.
 Deze historische website wordt niet langer bijgewerkt met actuele onderwerpen of aangepast aan moderne technische eisen.
Omschilderen
Op deze pagina leggen we stap voor stap uit hoe u een trein of ander object kunt omschilderen aan de hand van het programma RSBin Tool van Ben Laws (SteelIXB). Als u wilt dat u uw omgeschilderde trein als onafhankelijke trein binnen Rail Simulator kunt gebruiken moet u eerst een kloon van de trein maken (stap 2). Als u alleen de trein wilt omschilderen (originele trein verdwijnt) kunt u stap 2 overslaan.
 1. Download vanaf onze download pagina het programma RSBin Tool en installeer deze op uw computer als u dit nog niet eerder heeft gedaan. Om het programma te installeren pakt u het .zip bestand uit en plaats de inhoud in een map naar keuze. De installatie van het programma is nu gereed. Als u RSBin Tool voor de eerste keer start wordt u gevraagd een standaard map op te geven en een taal te selecteren.

Afbeelding 1
 1. Als u wilt dat het origineel van de trein die u gaat omschilderen behouden blijft moet u eerst een kloon van deze trein maken. Hoe u een trein kunt klonen, kunt u lezen in de handleiding "Treinen klonen". Na het klonen is de trein als zelfstandige trein binnen Rail Simulator beschikbaar en kunt u met het daadwerkelijke omschilderen beginnen (stap 3 en verder).

 2. Start de in stap 1 geÔnstalleerde RSBin Tool en klik op de optie "Open" uit het menu "File". Selecteer nu de optie "Serz File..." en blader naar de map van de om te schilderen trein, gebouw of ander object. Alle objecten binnen Rail Simulator kunt u ergens vinden in de map "C:/Program Files/Rail Simulator/Assets/". De standaard treinen kunt u vinden in de map "C:/Program Files/Rail Simulator/Assets/Kuju/RailSimulator/RailVehicles/". In deze handleiding gebruiken we de standaard meegeleverde Class 47 dieselloc waarvan de diverse uitvoeringen te vinden zijn in de map "C:/Program Files/Rail Simulator/Assets/Kuju/RailSimulator/RailVehicles/
  Diesel/Class47/".

Afbeelding 2
Let op:
Bij andere treinen of objecten kan de indeling van de mappen afwijken. Indien dit het geval is moet u goed kijken welke bestanden in welke map staan. Het proces is echter telkens hetzelfde.

 1. Als u in de juiste map bent aan gekomen kunt u een .TgPcDx bestand selecteren en vervolgens openen om te beginnen met het echte schilderwerk. Vaak moet u wel even proberen wat het juiste .TgPcDx bestand is met het deel van de trein dat u wilt gaan omschilderen.

 2. Als u het .TgPcDx bestand heeft geopend zult u ongeveer een beeld als in afbeelding 3 voor u hebben.

Afbeelding 3
 1. Door nu op "Export DDS Data" te klikken in het menu "DDSTool" zal de texture in het DDS formaat worden geŽxporteerd. U moet hierbij opgeven waar het DDS bestand moet worden opgeslagen.

 2. Vervolgens kunt u het zojuist geŽxporteerde DDS bestand openen in een teken programma van uw keuze. Let er hierbij wel op dat dit tekenprogramma het DDS formaat ondersteunt. Gebruikers van Adobe Photoshop kunnen op de site van Nvidia een plug-in downloaden die DDS bestanden kan openen. Als er gevraagd of u de "MipMaps" wilt laden kiest u "nee".

 3. Schilder nu in uw tekenprogramma de trein in de kleuren van uw keuze. Bij het omschilderen van de texture moet de totale afmeting in pixels gelijk blijven.

 4. Indien de texture die u aan het bewerken bent ook over een zogenaamde Alpha Channel beschikt zal u dit in het linker deel van het scherm (afbeelding 4) van RSBin Tool kunnen zien. Hoewel het bewerken van dit Alpha Channel meestal niet noodzakelijk is kunt u deze ook bewerken in uw tekenprogramma.

Afbeelding 4
 1. Als u alle gewenste aanpassingen heeft gemaakt slaat u de texture weer op in het DDS formaat. Let er hierbij op dat u de juiste instellingen gebruikt. Wat de juiste instellingen zijn voor uw texture kunt u vinden linksonder in het venster van de RSBin Tool (afbeelding 5). Zorg er tevens voor dat de optie "Generate MipMaps" actief is. Indien er wordt gevraagd hoeveel MipMaps u wilt genereren moet u een getal kiezen dat ten minste even groot is als het aantal MipMaps dat voor de texture in de RSBin Tool beschikbaar is (afbeelding 6).

Afbeelding 5


Afbeelding 6
 1. Nadat u de texture met uw tekenprogramma heeft opgeslagen dient u deze te importeren in de RSBin Tool. Kies hiervoor de optie "Import DDS Data" uit het menu "DDSTool" en selecteer het DDS bestand dat u in de voorgaande stap heeft opgeslagen.

 2. Nu u de texture weer heeft geÔmporteerd in de RSBin Tool dient u deze nog even op te slaan. Hiervoor kiest u uit het menu "File" de optie "Save".

 3. Als de trein die u aan het omschilderen bent uit meerdere textures (.TgPcDx bestanden) bestaat kunt u deze nu onderhanden nemen door de stappen 3 t/m 12 te herhalen voor de resterende bestanden.
Nadat u alle textures heeft afgehandeld is het omschilderen klaar en kunt u een testrit maken met uw nieuwe trein. In de handleiding "Vrij rijden" kunt u lezen hoe u met uw trein kunt gaan test rijden. Als uw omschilder project geslaagd is en u het resultaat met anderen wilt delen kunt u de handleiding "Delen met anderen" raadplegen.